Yatagan

From Craft the World Wiki
Jump to: navigation, search
Yatagan
Yatagan.png
Statistics
Type Weapon
Damage 40
Price per Unit 35 Coin(s)
Tech Needed Gold Working

Crafting[edit | edit source]

Recipe[edit | edit source]

Crafting Station
Forge.png Forge
Ingredient(s) Qty.
Gold Ingot.png Gold Ingot 3
Silver Ingot.png Silver Ingot 1
Crafting Grid
Gold Ingot.png
Gold Ingot.png
Silver Ingot.png Gold Ingot.png
Result
Yatagan.png Yatagan 1